[JAR] Tính chất của Chất khí

Colorado U. Upload ngày 30/09/2010 06:33

File Tính chất của Chất khí JAR thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến tinh-chat-cua-chat-khi, Tính chất của Chất khí.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 466 lượt.


Tính chất của Chất khí
gas-properties_vi.jar

Mô phỏng sự phụ thuộc của các thông số trạng thái của Chất khí. Thích hợp để minh hoạ cho các bài Nhiệt học Lớp 10.