[EXE] Âm cơ bản - họa âm

Trần Danh Xuân Upload ngày 02/10/2010 06:50

File Âm cơ bản - họa âm EXE thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Trần Danh Xuân liên quan đến am-co-ban, hoa-am, Âm cơ bản - họa âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 751 lượt.


Âm cơ bản - họa âm
Am sac (do thi).exe