[EXE] Âm sắc của các nhạc cụ

Trần Danh Xuân Upload ngày 02/10/2010 06:49

File Âm sắc của các nhạc cụ EXE thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Trần Danh Xuân liên quan đến am-sac, nhac-cu, Âm sắc của các nhạc cụ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 569 lượt.


Âm sắc của các nhạc cụ
Am sac (nhac cu).exe