[EXE] Thí nghiệm về độ cao của âm

Trần Danh Xuân Upload ngày 02/10/2010 06:48

File Thí nghiệm về độ cao của âm EXE thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Trần Danh Xuân liên quan đến thi-nghiem, do-cao-cua-am, Thí nghiệm về độ cao của âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,033 lượt.


Thí nghiệm về độ cao của âm
Do cao cua am.exe