[EXE] [Flash] Quỹ đạo của vật chuyển động ném ngang và ném xiên

Trần Danh Xuân Upload ngày 02/10/2010 19:47

File [Flash] Quỹ đạo của vật chuyển động ném ngang và ném xiên EXE thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm của Trần Danh Xuân liên quan đến flash, nem-xien, nem-ngang, [Flash] Quỹ đạo của vật chuyển động ném ngang và ném xiên.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,542 lượt.


[Flash] Quỹ đạo của vật chuyển động ném ngang và ném xiên
nem ngang-Nem xien-sung.exe