[SWF] Flash dạy toàn bộ bài sóng dừng

tongdieu Upload ngày 04/10/2010 08:23

File Flash dạy toàn bộ bài sóng dừng SWF thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của tongdieu liên quan đến flash, song-dung, Flash dạy toàn bộ bài sóng dừng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 04/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 3,089 lượt.


Flash dạy toàn bộ bài sóng dừng
Flash day toan bai song dung.swf