[JAR] Cộng Vector

Colorado U. Upload ngày 04/10/2010 15:42

File Cộng Vector JAR thuộc chuyên mục Phần mềm hỗ trợ tính toán của Colorado U. liên quan đến cong-vecto, Cộng Vector.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 04/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 592 lượt.


Cộng Vector
vector-addition_vi.jar

Dùng để minh hoạ cho các qui tắc cộng vector, thích hợp cho chương trình Toán/Lý Lớp 10