[JAR] Game: Hockey điện

Colorado U. Upload ngày 04/10/2010 15:43

File Game: Hockey điện JAR thuộc chuyên mục Phần mềm giải trí của Colorado U. liên quan đến game, hockey-dien, Game: Hockey điện.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 04/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 589 lượt.


Game: Hockey điện
electric-hockey_vi.jar

Dành cho học sinh thích đá banh (và điện học). Hãy đặt các điện tích sao cho lực tương tác điện sẽ đưa "điện tích banh" vào

khung thành!