[Word] Thể tích khối đa diện

Trần Yến Đình Upload ngày 05/10/2010 06:45

File Thể tích khối đa diện Word thuộc chuyên mục Toán học của Trần Yến Đình liên quan đến the-tich, khoi-da-dien, Thể tích khối đa diện.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 05/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 424 lượt.


Thể tích khối đa diện
The tich LTDH2011.doc


Xem trước tài liệu Thể tích khối đa diện