[Word] Ôn tập Lý 12 - Lượng tử ánh sáng

Dương Văn Đổng Upload ngày 06/10/2010 06:23

File Ôn tập Lý 12 - Lượng tử ánh sáng Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng của Dương Văn Đổng liên quan đến on-tap-ly-12, luong-tu-anh-sang, Ôn tập Lý 12 - Lượng tử ánh sáng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,880 lượt.


Ôn tập Lý 12 - Lượng tử ánh sáng
Ly12_Luong tu anh sang.doc

Tài liệu có cập nhật các dạng bài tập mới trong đề thi ĐH-CĐ năm 2010.


Xem trước tài liệu Ôn tập Lý 12 - Lượng tử ánh sáng