[JAR] [Flash] Mạch điện đơn giản

Colorado U. Upload ngày 06/10/2010 06:28

File [Flash] Mạch điện đơn giản JAR thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến flash, mach-dien-don-gian, [Flash] Mạch điện đơn giản.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 445 lượt.


[Flash] Mạch điện đơn giản
battery-resistor-circuit_vi.jar

Mô phỏng rất vui mắt của một mạch điện DC đơn giản. Dễ hiểucho cả HS lớp 9.