[JAR] [Flash] Hiệu ứng Quang điện

Colorado U. Upload ngày 06/10/2010 13:28

File [Flash] Hiệu ứng Quang điện JAR thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến flash, hieu-ung-quang-dien, [Flash] Hiệu ứng Quang điện.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 760 lượt.


[Flash] Hiệu ứng Quang điện
photoelectric_vi.jar

Một mô phỏng về Hiện tượng quang điện rất sinh động và dễ hiểu. Kèm theo là 3 đồ thị biểu diễn các định luật quang điện.