[Word] Phương pháp vẽ đường đi của tia sáng qua thấu kính

Nguyễn Văn Dũng Upload ngày 07/10/2010 14:32

File Phương pháp vẽ đường đi của tia sáng qua thấu kính Word thuộc chuyên mục Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar của Nguyễn Văn Dũng liên quan đến duong-di-cua-anh-sang-qua-thau-kinh, Phương pháp vẽ đường đi của tia sáng qua thấu kính.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 652 lượt.


Phương pháp vẽ đường đi của tia sáng qua thấu kính
Duong di cua tia sang qua thau kinh.doc


Xem trước tài liệu Phương pháp vẽ đường đi của tia sáng qua thấu kính