[Word] SKKN: Phương pháp giải bài toán hạt nhân nguyên tử

Bùi Xuân Mâu Upload ngày 08/10/2010 18:05

File SKKN: Phương pháp giải bài toán hạt nhân nguyên tử Word thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của Bùi Xuân Mâu liên quan đến sang-kien-kinh-nghiem, phuong-phap-giai, hat-nhan-nguyen-tu, SKKN: Phương pháp giải bài toán hạt nhân nguyên tử.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 4,464 lượt.


SKKN: Phương pháp giải bài toán hạt nhân nguyên tử
SKKN_2010.doc


Xem trước tài liệu SKKN: Phương pháp giải bài toán hạt nhân nguyên tử