[PDF] 112 bài toán thể tích khối đa diện - khối tròn xoay

le nguyen duc huy Upload ngày 09/10/2010 07:20

File 112 bài toán thể tích khối đa diện - khối tròn xoay PDF thuộc chuyên mục Toán học của le nguyen duc huy liên quan đến the-tich-khoi-da-dien, 112 bài toán thể tích khối đa diện - khối tròn xoay.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 09/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,244 lượt.


112 bài toán thể tích khối đa diện - khối tròn xoay
112baitoanthetich-mathvn.com.pdf


Xem trước tài liệu 112 bài toán thể tích khối đa diện - khối tròn xoay