[PDF] E-Learning and the Science of Instruction

Kẻ Chiến Bại Upload ngày 09/10/2010 14:27

File E-Learning and the Science of Instruction PDF thuộc chuyên mục Sách tham khảo khác của Kẻ Chiến Bại liên quan đến E-Learning-and-the-Science-of-Instruction, E-Learning and the Science of Instruction.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 09/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 218 lượt.


E-Learning and the Science of Instruction
E-Learning-and-the-Science-of-Instruction.pdf


Xem trước tài liệu E-Learning and the Science of Instruction