[PDF] Giao thoa sóng và sóng dừng

vahanam Upload ngày 12/10/2010 06:34

File Giao thoa sóng và sóng dừng PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của vahanam liên quan đến giao-thoa-song, song-dung, song-co, Giao thoa sóng và sóng dừng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,022 lượt.


Giao thoa sóng và sóng dừng
Dang 2 - Giao thoa song song dung.pdf

Các bạn tự đọc và đánh giá. Chúc các bạn học được gì đó từ bài này!


Xem trước tài liệu Giao thoa sóng và sóng dừng