[JAR] PhET - Mô phỏng hàm sóng và các mức năng lượng của electron trong giếng thế

PhET Upload ngày 12/10/2010 14:40

File PhET - Mô phỏng hàm sóng và các mức năng lượng của electron trong giếng thế JAR thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của PhET liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 273 lượt.


PhET - Mô phỏng hàm sóng và các mức năng lượng của electron trong giếng thế
band-structure_vi.jar

PhET - Mô phỏng hàm sóng và các mức năng lượng của electron trong giếng thế

Giếng thế có thể là thế coulomb hoặc thế vuông.

Thí nghiệm này cho thấy rõ sự tách vạch các mức năng lượng và hàm sóng tương ứng với các mức năng lượng đó, phần thực, phần ảo, pha thay đổi theo thời gian.

Cần cài phần mềm sau để chạy file .jar:

Java Runtime Environment - mở file dạng .jar