[PDF] Trắc nghiệm đại cương về sóng cơ_ có đáp án

nguyen van dat Upload ngày 13/10/2010 06:33

File Trắc nghiệm đại cương về sóng cơ_ có đáp án PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của nguyen van dat liên quan đến song-co, trac-nghiem, Trắc nghiệm đại cương về sóng cơ_ có đáp án.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 947 lượt.


Trắc nghiệm đại cương về sóng cơ_ có đáp án
Trac nghiem dai cuong song co.pdf

Đây là một phần tài liệu của thầy Bùi Lê Phú Quốc. Mới chỉ làm đáp án 45 caua


Xem trước tài liệu Trắc nghiệm đại cương về sóng cơ_ có đáp án