[PPT] Sóng âm

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Upload ngày 13/10/2010 06:30

File Sóng âm PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của Nguyễn Thị Mỹ Hạnh liên quan đến song-am, bai-giang, Sóng âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,543 lượt.


Sóng âm
SONGAM.ppt


Xem trước tài liệu Sóng âm