[Word] Đề khảo sát ôn tập Sóng cơ

thanbien82 Upload ngày 13/10/2010 13:34

File Đề khảo sát ôn tập Sóng cơ Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của thanbien82 liên quan đến de-on-tap, de-kiem-tra, Đề khảo sát ôn tập Sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 657 lượt.


Đề khảo sát ôn tập Sóng cơ
De khao sat on tap Song co.doc


Xem trước tài liệu Đề khảo sát ôn tập Sóng cơ