[PPT] Các thí nghiệm ảo phần điện

Nguyễn Quang Phi Upload ngày 15/10/2010 18:55

File Các thí nghiệm ảo phần điện PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 9 của Nguyễn Quang Phi liên quan đến thi-nghiem-ao, Các thí nghiệm ảo phần điện.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,661 lượt.


Các thí nghiệm ảo phần điện
Thi Nghiem Ao phan dien.ppt


Xem trước tài liệu Các thí nghiệm ảo phần điện