[PPT] Sóng cơ. Sự truyền sóng cơ

Nguyễn Quang Phi Upload ngày 15/10/2010 18:56

File Sóng cơ. Sự truyền sóng cơ PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của Nguyễn Quang Phi liên quan đến song-co, su-truyen-song-co, Sóng cơ. Sự truyền sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,282 lượt.


Sóng cơ. Sự truyền sóng cơ
Tiet 12 bai 7-Song co su truyen song co.ppt


Xem trước tài liệu Sóng cơ. Sự truyền sóng cơ