[JAR] [Flash] Tổng hợp sóng

Colorado U. Upload ngày 16/10/2010 19:20

File [Flash] Tổng hợp sóng JAR thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến flash, tong-hop-song, [Flash] Tổng hợp sóng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 491 lượt.


[Flash] Tổng hợp sóng
fourier_vi.jar

Một mô phỏng rất hay về sự tổng hợp hai sóng/dao động.

Tiện dụng khi dùng để giải thích về Hoạ ba, âm sắc,....

Cũng có thể dùng trong bài Chuỗi Fourier.