[JAR] [Flash] Sóng âm

Colorado U. Upload ngày 16/10/2010 19:20

File [Flash] Sóng âm JAR thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến flash, song-am, [Flash] Sóng âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 568 lượt.


[Flash] Sóng âm
sound_vi.jar

Nhiều thí nghiệm rất sinh động để dùng cho bài Sóng âm.