[Word] Chuyên đề: Giao thoa sóng cơ học

Nguyễn Hải Thành Upload ngày 16/10/2010 19:18

File Chuyên đề: Giao thoa sóng cơ học Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Nguyễn Hải Thành liên quan đến chuyen-de, giao-thoa-song-co, Chuyên đề: Giao thoa sóng cơ học.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 5,051 lượt.


Chuyên đề: Giao thoa sóng cơ học
Giao thoa.doc


Xem trước tài liệu Chuyên đề: Giao thoa sóng cơ học