[JAR] [Flash] Sóng trên một sợi dây

Colorado U. Upload ngày 17/10/2010 06:38

File [Flash] Sóng trên một sợi dây JAR thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến , [Flash] Sóng trên một sợi dây.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 861 lượt.


[Flash] Sóng trên một sợi dây
wave-on-a-string_vi.jar

Minh hoạ rất tổt cho bài sóng ngang, sóng dừng,...