[JAR] Thí nghiệm Davisson-Germer

Colorado U. Upload ngày 17/10/2010 06:38

File Thí nghiệm Davisson-Germer JAR thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến Thí nghiệm Davisson-Germer, Thí nghiệm Davisson-Germer.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 401 lượt.


Thí nghiệm Davisson-Germer
davisson-germer_vi.jar

Mô phỏng thí nghiệm về sự nhiễu xạ electrron