[Word] Giao thoa sóng

Lưu Hoàng Long Upload ngày 19/10/2010 08:16

File Giao thoa sóng Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Lưu Hoàng Long liên quan đến giao-thoa-song, Giao thoa sóng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 19/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 638 lượt.


Giao thoa sóng
Giao thoa song - Long.doc


Xem trước tài liệu Giao thoa sóng