[Word] Thời gian và quãng đường đi trong dao động điều hòa

dangthanhphu Upload ngày 20/10/2010 13:51

File Thời gian và quãng đường đi trong dao động điều hòa Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của dangthanhphu liên quan đến thoi-gian, quang-duong, dao-dong-co, Thời gian và quãng đường đi trong dao động điều hòa.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,735 lượt.


Thời gian và quãng đường đi trong dao động điều hòa
chu de TG va QD trong DDDH.doc

TÍNH TOÁN THỜI GIAN VÀ QUÃNG ĐƯỜNG TRONG DĐ ĐH LÀ MỘT TRONG NHỮNG DẠNG BÀI TẬP KHÓ. BIÊN SOẠN CHỦ ĐỀ NÀY VỚI

HAI PHẦN. PHẦN PP GIẢI VÀ HỆ THỐNG BÀI TẬP TN VẬN DỤNG

MONG CÁC BẠN GÓP ÝXem trước tài liệu Thời gian và quãng đường đi trong dao động điều hòa