[JAR] Mặt phẳng nghiêng

Colorado U. Upload ngày 20/10/2010 15:52

File Mặt phẳng nghiêng JAR thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến mat-phang-nghieng, Mặt phẳng nghiêng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 530 lượt.


Mặt phẳng nghiêng
ramp-forces-and-motion_vi.jar

New

Mô phỏng cho bài mặt phẳng nghiêng với nhiều sửa đổi.

Đặc biệt có thêm một trò chơi để giải trí sau khi đã mệt mỏi làm thí nghiệm