[JAR] Lực và chuyển động

Colorado U. Upload ngày 20/10/2010 15:50

File Lực và chuyển động JAR thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến luc-va-chuyen-dong, Lực và chuyển động.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 418 lượt.


Lực và chuyển động
forces-and-motion_vi.jar

New

Ấn bản mới tương tự bài Khách bộ hành nhưng có nhiều sửa đổi. 

Đặc biệt có thêm một game nhỏ để giải trí cho bớt mệt mỏi.