[JAR] [Flash] Vi ba

Colorado U. Upload ngày 22/10/2010 06:48

File [Flash] Vi ba JAR thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến flash, vi-ba, [Flash] Vi ba.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 199 lượt.


[Flash] Vi ba
microwaves_vi.jar

Mô phỏng hoạt động của lò vi ba.