[Word] Phương pháp giải toán trắc nghiệm Sóng cơ

dangthanhphu Upload ngày 23/10/2010 17:34

File Phương pháp giải toán trắc nghiệm Sóng cơ Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của dangthanhphu liên quan đến song-co, giao-thoa-song, Phương pháp giải toán trắc nghiệm Sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,376 lượt.


Phương pháp giải toán trắc nghiệm Sóng cơ
PP giai song co.doc

TÀI LIỆU BAO GỒM CÁCH GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN CƠ BẢN

NHẤT CỦA PHẦN SÓNG CƠ. HỆ THỐNG BÀI TẬP VẬN DỤNG

CÓ ĐÓ ĐÁP ÁN.


Xem trước tài liệu Phương pháp giải toán trắc nghiệm Sóng cơ