[Word] Tổng hợp sóng cơ

Bach van quoc trung Upload ngày 25/10/2010 16:12

File Tổng hợp sóng cơ Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Bach van quoc trung liên quan đến song-co, song-am, chuyen-de, Tổng hợp sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 25/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 685 lượt.


Tổng hợp sóng cơ
BAI-TAP-TNPT.doc


Xem trước tài liệu Tổng hợp sóng cơ