[Word] Bài tập viết phương trình dao động điều hòa

Bach van quoc trung Upload ngày 25/10/2010 16:15

File Bài tập viết phương trình dao động điều hòa Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Bach van quoc trung liên quan đến phuong-trinh-dao-dong, Bài tập viết phương trình dao động điều hòa.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 25/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,040 lượt.


Bài tập viết phương trình dao động điều hòa
VIET-PHUONG-TRINH-DAO-DONG.doc


Xem trước tài liệu Bài tập viết phương trình dao động điều hòa