[RAR] [Flash] Sóng nước - Giao thoa sóng nước

Colosseo Upload ngày 26/10/2010 08:04

File [Flash] Sóng nước - Giao thoa sóng nước RAR thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colosseo liên quan đến flash, giao-thoa-song, [Flash] Sóng nước - Giao thoa sóng nước.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,004 lượt.


[Flash] Sóng nước - Giao thoa sóng nước
Wave.rar

Mô phỏng sóng nước và giao thoa sóng nước. Có thể thay đổi các thông  số ban đầu của nguồn. Các bạn tải về và dùng WinRar để giải nén. Các chức năng của chương trình  (Wave.exe) được giải thích kĩ trong file hướng dẫn (.doc và .pdf). Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng! :D