[JAR] Phóng xạ Beta

Colorado U. Upload ngày 26/10/2010 08:07

File Phóng xạ Beta JAR thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến phong-xa-beta, Phóng xạ Beta.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 417 lượt.


Phóng xạ Beta
beta-decay_vi.jar

Mô phỏng rất rõ ràng hiện tượng Phóng xạ Beta.