[JAR] Quang phổ của vật đen

Colorado U. Upload ngày 26/10/2010 08:07

File Quang phổ của vật đen JAR thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến quang-pho, vat-den, Quang phổ của vật đen.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 217 lượt.


Quang phổ của vật đen
blackbody-spectrum_vi.jar

  Mô phỏng rất hay cho Bài Quang phổ của vật đen