[Word] Tóm tắt lý thuyết chương Sóng cơ học - Sóng âm - Vật lý lớp 12

Nguyễn Văn Dũng Upload ngày 26/10/2010 13:31

File Tóm tắt lý thuyết chương Sóng cơ học - Sóng âm - Vật lý lớp 12 Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Nguyễn Văn Dũng liên quan đến tom-tat-ly-thuyet, song-co, song-am, Tóm tắt lý thuyết chương Sóng cơ học - Sóng âm - Vật lý lớp 12.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 4,961 lượt.


Tóm tắt lý thuyết chương Sóng cơ học - Sóng âm - Vật lý lớp 12
TOMTAT LY THUYET.doc


Xem trước tài liệu Tóm tắt lý thuyết chương Sóng cơ học - Sóng âm - Vật lý lớp 12