[PPT] Hiện tượng cảm ứng điện từ (K11 chương trình NC)

tranthanhkhe Upload ngày 26/10/2010 20:25

File Hiện tượng cảm ứng điện từ (K11 chương trình NC) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Cảm ứng điện từ của tranthanhkhe liên quan đến hien-tuong-cam-ung-dien-tu, Hiện tượng cảm ứng điện từ (K11 chương trình NC).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 833 lượt.


Hiện tượng cảm ứng điện từ (K11 chương trình NC)
Cam ung dien tu (11 NC) (2009 - 2010).ppt

Bài giảng không thực hiện thí nghiệm ảo do giáo viên và học sinh đã thực hiện một số thí nghiệm thật. Vấn đề là logic trong thiết kế bài học để học sinh làm quen với việc nghiên cứu khoa học.


Xem trước tài liệu Hiện tượng cảm ứng điện từ (K11 chương trình NC)