[JAR] Phản ứng phân hạch

Colorado U. Upload ngày 27/10/2010 19:28

File Phản ứng phân hạch JAR thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến phan-ung-ơhan-hach, Phản ứng phân hạch.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 786 lượt.


Phản ứng phân hạch
nuclear-fission_vi.jar

Mô phỏng phản ứng phân hạch, phản ứng dây chuyền và

Lò phản ứng. Thích hợp cho Khối 12.