[JAR] LASER

Colorado U. Upload ngày 28/10/2010 15:07

File LASER JAR thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến laser, quang-luong-tu, LASER.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 28/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 594 lượt.


LASER
lasers_vi.jar

Mô phỏng rất sinh động nguyên tắc hoạt động của LASER