[PPT] VL6: Lực đàn hồi

nguyenkieu Upload ngày 28/10/2010 15:11

File VL6: Lực đàn hồi PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 6 của nguyenkieu liên quan đến luc-dan-hoi, VL6: Lực đàn hồi.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 28/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 891 lượt.


VL6: Lực đàn hồi
bai giang luc dan hoi vat li 6.ppt

bai giang phu hop voi giang dayXem trước tài liệu VL6: Lực đàn hồi