[Word] Quãng đường đi trong dao động (Vũ Duy Phương)

VŨ DUY PHƯƠNG Upload ngày 30/10/2010 17:10

File Quãng đường đi trong dao động (Vũ Duy Phương) Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của VŨ DUY PHƯƠNG liên quan đến quang-duong, dao-dong, Quãng đường đi trong dao động (Vũ Duy Phương).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 790 lượt.


Quãng đường đi trong dao động (Vũ Duy Phương)
DUY PHUONG - QUANG DUONG TRONG DAO DONG.doc

Tốc độ nhưng đào sâu bản chất là bản sắc của tài liệu này


Xem trước tài liệu Quãng đường đi trong dao động (Vũ Duy Phương)