[PDF] 40 Câu trắc nghiệm Chương II - Sóng cơ và sóng âm

Tùng Lâm Upload ngày 30/10/2010 17:20

File 40 Câu trắc nghiệm Chương II - Sóng cơ và sóng âm PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Tùng Lâm liên quan đến song-co, song-am, chuyen-de, 40 Câu trắc nghiệm Chương II - Sóng cơ và sóng âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,408 lượt.


40 Câu trắc nghiệm Chương II - Sóng cơ và sóng âm
trac_nghiem_chuong_2_song_co_va_song_am.pdf


Xem trước tài liệu 40 Câu trắc nghiệm Chương II - Sóng cơ và sóng âm