[PDF] Practical Relativity: From First Principles to the Theory of Gravity

RICHARD N. HENRIKSEN Upload ngày 30/10/2010 19:27

File Practical Relativity: From First Principles to the Theory of Gravity PDF thuộc chuyên mục Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại của RICHARD N. HENRIKSEN liên quan đến Practical Relativity: From First Principles to the Theory of Gravity, Practical Relativity: From First Principles to the Theory of Gravity.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 236 lượt.


Practical Relativity: From First Principles to the Theory of Gravity
Practical Relativity.pdf


Xem trước tài liệu Practical Relativity: From First Principles to the Theory of Gravity