[Word] Hệ quy chiếu phi quán tính

trần thị hải hà Upload ngày 01/11/2010 06:48

File Hệ quy chiếu phi quán tính Word thuộc chuyên mục Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar của trần thị hải hà liên quan đến he-quy-chieu-phi-quan-tinh, Hệ quy chiếu phi quán tính.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 01/11/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,613 lượt.


Hệ quy chiếu phi quán tính
luan van chuong 1+2.doc

bài viết về cách giải bài toán trong hệ quy chiếu phi quán tính và nêu thêm thuyết tương đối hẹp


Xem trước tài liệu Hệ quy chiếu phi quán tính