[PPT] Sóng dừng

xuanthai Upload ngày 02/11/2010 19:23

File Sóng dừng PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của xuanthai liên quan đến song-dung, bai-giang, Sóng dừng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/11/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,050 lượt.


Sóng dừng
Thao giang thai.ppt

Bài giảng Sóng dừng hay 


Xem trước tài liệu Sóng dừng