[PPT] Bài 13-Dòng điện trong kim loại (N.T.Thành-THPT Trần Phú-Đăk Nông)

nguyen tien thanh Upload ngày 03/11/2010 13:38

File Bài 13-Dòng điện trong kim loại (N.T.Thành-THPT Trần Phú-Đăk Nông) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện trong các môi trường của nguyen tien thanh liên quan đến dong-dien-trong-kim-loai, bai-giang, Bài 13-Dòng điện trong kim loại (N.T.Thành-THPT Trần Phú-Đăk Nông).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/11/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,605 lượt.


Bài 13-Dòng điện trong kim loại (N.T.Thành-THPT Trần Phú-Đăk Nông)
Presentation1.ppt


Xem trước tài liệu Bài 13-Dòng điện trong kim loại (N.T.Thành-THPT Trần Phú-Đăk Nông)